top of page

Občerstvení

Přihlášení na zkoušky

TRASA PLAVBY

Po nalodění se vydáme k pražským skvostům do centra Prahy, kde budete mít krásný výhled na Pražský hrad, Národní divadlo nebo Tančící dům. Následně stočíme kurz na druhou stranu proti proudu Vltavy a proplujeme kolem Vyšehradu a Žlutých lázní až k Barrandovskému mostu. Zde již máme dovoleno "kopnout do vrtule" a rychlou jízdou ve skluzu projedeme až k Modřanům. Poté se stejnou trasou vracíme zpět k místu nalodění.

V horkých letních dnech je možné kdekoliv p
o cestě zastavit na koupání.

Trasu plavby samozřejmě kapitán rád upraví přesně podle vašich přání a potřeb.


NÁSTUPNÍ MÍSTO

Nalodění probíhá na Náplavce - Výtoni cca 50m za Kayak barem směrem k Vyšehradu. Odkaz na mapku s přesným označením nástupu vám bude zaslán po rezervaci.

PLAVBA

Všechny naše plavby zahrnují profesionálního kapitána a možnost využití veškerého vybavení lodi vč. pitné vody zdarma. Můžete si rezervovat plavbu na jednu nebo dvě hodiny a máte možnost zvolit si vlastní trasu. ​

 

Jídlo a pití se objednává po odeslání rezervace, obdržíte náš objednávkový link. Korkovné v případě vlasních nápojů či jídla je 900 Kč.

MOŽNOSTI PLATBY

 • 100 % předem proforma fakturou

 • záloha 50 % předem proforma fakturou (doplatek týden před plavbou proforma fakturou nebo hotově před plavbou)

Jak probíhají zkoušky

Závěrečné zkoušky praktické

 

Ověření praktických dovedností při vedení plavidla (kategorie průkazů M) probíhá na lodi v rámci kurzu VMP pod dozorem našeho instruktora, který má od SPS pověření k vykonání ověření praktických dovedností. Nemusíte se tedy bát nějakého “zlého” komisaře jako třeba v autoškole :) Bez vykonání praktické zkoušky nemůže být uchazeč připuštěn ke zkouškám teoretickým.

 

Závěrečné zkoušky teoretické

 

Teoretické zkoušky se vykonávají před komisí Státní plavební správy (SPS) na pobočkách v Praze, Děčíně a Přerově. Termíny teoretických zkoušek vypisuje SPS. Zkoušky probíhají formou počítačových testů, kdy každému z vás vygeneruje počítač jedinečný test. Otázky mají 3 možnosti odpovědí a vždy jen jedna je správná.

 

Průběh teoretické zkoušky:

 

Zkoušky se zahajují v dobu stanovenou v informacích o termínech zkoušek. Před kontrolou osobních údajů si ještě ujasněte požadované způsobilosti, abyste skutečně skládali zkoušku ze správných předmětů. Tyto požadované způsobilosti potvrďte při kontrole osobních údajů zkušebnímu komisaři. Před zkouškou si tedy ujasněte:

 

Co chci vést:

 

pouze motorový člun

 

 • motorový člun do 20 kW výkonu motoru – zaškrtávám kategorii M20 – dělám teoretickou zkoušku u Státní plavební správy,

 • motorový člun s neomezeným výkonem motoru – zaškrtávám kategorii M – nejprve dokládám osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla kategorie M vydané pověřenou osobou a následně dělám teoretickou zkoušku u Státní plavební správy,

 

motorový člun i plachetnici

 

 • motorový člun i plachetnici do 20 m2 plachet – zaškrtávám kategorii M nebo M20 a S20, dělám jen teoretickou testovou zkoušku z otázek vůdce malého plavidla a otázek vůdce malého plavidla – plachty

 

 • motorový člun i plachetnici s neomezenou plochou plachet – zaškrtávám kategorii M nebo M20 a S – nejprve dokládám osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla kategorie S vydané pověřenou osobou a následně dělám teoretickou zkoušku u Státní plavební správy.

 

Kde chci s těmito způsobilostmi jezdit:

 

 • pouze v České republice a na evropských vnitrozemských vodních cestách – zaškrtávám spolu s výše uvedenými kategoriemi oblast I – vnitrozemské vodní cesty (nedělám již žádnou další zkoušku, oprávnění je mi přiznáno na základě úspěšné teoretické testové zkoušky z otázek vůdce malého plavidla),

 

 • kromě české a evropské „sladké vody“ i na moři v Evropě do 1 námořní míle od břehu – zaškrtávám spolu s výše uvedenými kategoriemi a s oblastí plavby I ještě navíc oblast C – příbřežní plavba na moři (dělám ještě teoretickou zkoušku z otázek z teorie plavby na moři).

 

Zkušební komisař ověří podle dokladu (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu) vaši totožnost, přidělí vám terminál, u kterého budete vykonávat zkoušku. U přiděleného počítače najdete písemné pokyny, k obsluze počítače, které si pečlivě přečtěte.

 

Po zahájení zkoušky nebudete moci odcházet od počítače, v případě nutnosti výjimečně lze počítač opustit po skončení jednoho testu před spuštěním dalšího.

 

Po ukončení testu se vám na obrazovce počítače zobrazí výsledek, vyhověl – nevyhověl s počtem dosažených bodů. Po ukončení celé teoretické zkoušky dále postupujete podle výsledku zkoušky:

 

Pokud jste vyhověl ve všech předmětech, počkáte po dohodě s komisaři na vydání průkazu. Po předání průkazu potvrdíte písemně jeho převzetí a tím zkouška končí. Průkazy se vydávají v den zkoušky, nevyzvednuté průkazy je možno vyzvednout osobně na pobočkách Státní plavební správy v úředních hodinách. Pro druhou osobu je možné vyzvednou průkaz na základě plné moci, kterou tato osoba vystaví (plná moc nemusí být ověřená).

 

Pokud jste vyhověl pouze v některých předmětech (vyhověl částečně), můžete se rozhodnout, zda budete pokračovat dále v opravné zkoušce (v tom případě můžete po zkoušce dohodnout s komisařem termín opravné zkoušky, kterou musíte vykonat do 4 měsíců od podání žádosti) nebo požádáte rovnou o vystavení průkazu v rozsahu, v němž jste zkoušku složil (podepíšete požadavek tohoto znění a vyčkáte vydání průkazu).

 

Pokud jste nevyhověl a máte nárok na opravu, dohodnete s komisařem opravný termín zkoušky. Pokud jste vyčerpal opravné termíny, musel byste pro získání požadovaného oprávnění znovu podat žádost se všemi náležitostmi kromě osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla vydané pověřenou osobou.

 

Testy pro M20 a M (motorové lodě)

 

 • obsahují 35 otázek

 • tolerance maximálně 5 chyb

 • časový limit 30 minut

 

Otázky jsou vybírány z následujících okruhů: plavební provoz, základy techniky a základy první pomoci.

 

Testové otázky platné od 1.5.2015 naleznete zde (skupina M): http://www.spspraha.cz/zkousky/otazky.asp?zp=M%202015

 

Test pro S20 a S (plachetnice) 

 

 • obsahuje 14 otázek

 • tolerance maximálně 3 chyby

 • časový limit 10 minut

 

Otázky jsou vybírány z následujících okruhů: základy konstrukce plachetnic, teorie plavby plachetnic a technika plachtění.

 

Testové otázky naleznete zde (skupina S/S20): http://www.spspraha.cz/zkousky/otazky.asp?zp=S%202015

 

Doplňkový test pro příbřežní plavbu (oblast C):

 

 • obsahuje 28 otázek

 • tolerance maximálně 4 chyby

 • časový limit 25 minut

 

Otázky jsou vybírány za následujících okruhů: mezinárodní námořní právo a předpisy, základy navigace a značení mořských vodních cest – systém IALA, základy meteorologie, základy bezpečnosti a záchrany života na moři.

 

Testové otázky naleznete zde (oblast plavby C): http://www.spspraha.cz/zkousky/otazky.asp?zp=C

 

Termíny teoretických zkoušek můžete vyhledat zde: https://plavebniurad.cz/dok-os/zkousky/terminy-zkousek

 

Učební pomůcky

 

Skripta a učebnice s testovými otázkami obdržíte zdarma při zahájení kurzu.

 

Zkušební testy je možné si procvičit na tomto odkazu: kurzvmp.cz/zkousky/

 

Postup v případě neúspěchu

 

Testové zkoušky se skládají za sebou postupně. Pokud se vám nepodaří uspět v teoretické zkoušce M, nebudete připuštěni k dalším testům a musíte požádat o opravnou zkoušku. Opravná zkouška může být maximálně jedna a je třeba ji vykonat do 4 měsíců od podání žádosti. Pokud neuspějete v některé z dalších částí (C, S), průkaz VMP dostanete, pouze vám nebude přiznána kategorie, v níž jste test neudělali.

 

Postup při úspěšném složení zkoušek

 

Po úspěšně složených zkouškách bude vystaven "kapitánský" průkaz Vůdce malého plavidla. Průkazy jsou vydávány v den vykonání zkoušky, a to co možná nejdříve po jejím dokončení, postupně tak, jak uchazeči skončili.

 

Pokud se z vážných důvodů nebudete moci zdržet, lze průkaz osobně vyzvednout v úředních hodinách na pobočce Státní plavební správy.

bottom of page